Konferencija 2018

Tarptautinė mokslinė konferencija

Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos IV

Pagrindinis renginio organizatorius – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas.

Renginio data ir vieta. Konferencija vyks 2018 m. birželio 14–15 d. Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre, Saulėtekio al. 5 ir Komunikacijos fakultete, Saulėtekio al. 9, Vilniuje.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas sieja plataus komunikacijos ir informacijos temų lauko tyrimus vykdančius mokslininkus bei pedagogus. Nuo 2011 m. VU Komunikacijos fakultete organizuojama tęstinė tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“. Per pastaruosius kelerius metus suorganizuotos trys tarptautinės konferencijos, kuriose diskutavo pranešėjų ir dalyvių iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Skandinavijos, Baltijos bei kitų Europos šalių.

Komunikacijos ir informacijos tyrimai padeda suprasti pokyčius, vykstančius visuomenei naudojant skaitmenines technologijas, nagrinėti, kaip individai, bendruomenės ir organizacijos konstruoja savo tapatumą bei dalijasi idėjomis, priima sprendimus, kuria naujas žinias. Tokio pobūdžio tyrimai taip pat leidžia susipažinti, kokių galimybių atsiveria ir kokių problemų kyla vykstant šiems ir kitiems komunikacijos ir informacijos procesams. Konferencijos tikslas – sutelkti komunikacijos ir informacijos mokslininkus bei specialistus iš užsienio ir iš Lietuvos diskutuoti apie tinklaveikos visuomenei reikšmingas problemas, identifikuotas atlikus komunikacijos ir informacijos tyrimus, bei apie jų sprendimą, konferencija taip pat siekiama skatinti studentų susidomėjimą moksliniais komunikacijos ir informacijos tyrimais ir įsitraukimą į juos.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas maloniai kviečia komunikacijos ir informacijos mokslininkus, dėstytojus, studentus, informacijos ir komunikacijos srityje veikiančių verslo įmonių, viešųjų institucijų (archyvų, bibliotekų, muziejų ir kt.) ir jų profesinių susivienijimų, kūrybinių industrijų atstovus, kultūros ir informacijos politikos srityse veikiančias institucijas bei specialistus teikti pranešimus ir dalyvauti konferencijoje.

Konferencijoje bus nagrinėjami pagrindiniai komunikacijos ir informacijos tyrimų laukai: atminties institucijų (archyvų, bibliotekų ir muziejų), kūrybinių industrijų raidos tendencijos ir veiklos naujovės, kultūros paveldo komunikacija; kultūros ir informacijos paslaugos; mokslinė ir mokslo komunikacija; korporatyvinė komunikacija; informacijos ir žinių vadyba; medijos ir leidyba; žurnalistika ir politinė komunikacija. Horizontalios diskusijos temos:

  • Socialinės tinklaveikos ir socialinių medijų įtaka (pavyzdžiui, dalyvaujamoji kultūra, dalijimosi ekonomika, socialinių medijų poveikis žiniasklaidai ir kt.) įvairioms komunikacijos ir informacijos sritims.
  • Tapatumas, vertybės ir etika, socialinė ir ekonominė gerovė tinklaveikos visuomenėje (pavyzdžiui, darnusis vystymasis, socialinė organizacijų atsakomybė, sunkiojo paveldo komunikacija, skaitmeninis paveldo grąžinimas ir kt.).
  • Informacijos ir komunikacijos procesų valdymo kaita skaitmeninėje erdvėje (pavyzdžiui, informacinių sistemų valdymas, didžiųjų duomenų valdymas bei panaudojimas priimant sprendimus ir kt.).
  • Informacijos ir komunikacijos mokslų, studijų raida, procesų ir reiškinių refleksijos ir tyrimai.

Konferencijos organizatoriai kviečia rengti pranešimus temomis, kurios yra reikšmingos minint Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį (1918-02-16), Baltijos valstybių atkūrimo sukaktis.

Maloniai prašome pranešimus registruoti konferencijos interneto svetainėje iki 2018 m. vasario 12 d. Pateikti pranešimai bus vertinami, o atsakymai pranešėjams išsiųsti iki kovo 12 d.

 


APIE KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMĄ.

Konferencijos kalba – anglų ir lietuvių. Numatoma pranešimų trukmė – 20 min., 10 min. bus skiriama klausimams ir diskusijoms.

Konferencijos organizatoriai suteiks galimybę renginyje perskaitytų pranešimų medžiagą publikuoti Vilniaus universiteto mokslo žurnaluose „Informacijos mokslai“, „Knygotyra“ ir „Žurnalistikos tyrimai“.

Kviečiame pranešėjus publikuoti pagal pranešimus parengtus straipsnius žurnaluose „Informacijos mokslai“, „Knygotyra“ ir „Žurnalistikos tyrimai“. Strapsniai žurnalams pateikiami elektroniniu paštu: conference@kf.vu.lt laiške nurodžius, kokiam žurnalui teikiama publikacija. Straipsniai teikiami iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Apie žurnalų reikalavimus publikacijoms skaitykite šiose svetainėse:

Pateikti straipsniai bus anonimiškai recenzuojami, žurnalų redakcijos atstovai informuos apie recenzavimo rezultatus ir tolesnę straipsnių rengimo spaudai eigą.

Svarbiausios datos

  • Iki 2018 m. vasario 12 d. – pranešimų pavadinimų ir santraukų teikimas.
  • Iki 2018 m. kovo 12 – atsakymai pranešėjams.

Daugiau informacijos apie konferenciją ir registracijos formos dalyviams bei pranešėjams internete www.conference.kf.vu.lt

Informacija taip pat teikiama el. paštu: conference@kf.vu.lt, telefonais: 85 236 6102.