Istorija ir tęstinumas

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetui ruošiantis pasitikti veiklos 20-metį tarybos pirmininkas pasiūlė rengti tarptautinę konferenciją, kuri įgytų mokslo komunikacijos tradiciją, sutelkiant į organizacinį komitetą fakulteto kolegas ir jo užsienio partnerius. Konferenciją nutarta rengti kas 2 metus.

2011 m. birželio mėn. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“.

Renginys buvo skirtas Vilniaus universiteto komunikacijos ir informacijos mokslų krypties 20 metų mokyklos sukakčiai paminėti. Konferencijoje savo patirtimi, žiniomis ir įžvalgomis dalijosi tiek Lietuvos, tiek užsienio pranešėjai- komunikacijos ir informacijos mokslų krypties mokslininkai, ekspertai iš Švedijos, Vokietijos, Olandijos, Latvijos, Lenkijos, Amerikos, Kroatijos, Italijos, Prancūzijos, Slovėnijos bei kitų užsienio šalių.

Tarptautinėje konferencijoje aptartos svarbiausios komunikacijos ir informacijos tyrimų temos, nagrinėta jų problematika.

Diskusijos vyko šešiose sekcijose:

 • Bibliotekininkystė ir informacija: tradicija ir modernumas;
 • Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos;
 • Knygotyros ir dokumentotyros mokslai ir studijos: genezė ir dabartis;
 • Masinė komunikacija: esminių pokyčių kontekstai ir socialinės tinklaveikos iššūkiai;
 • Muzeologija: praktika, mokslas, požiūrio į pasaulį būdas;
 • Pilietinės ir politinės komunikacijos tyrimai.

2011 m. konferencijos nuotraukos:

2014 m. birželio mėn. buvo surengta antroji tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos II“, kurioje su dar gausesniu svečių iš užsienio būriu buvo aptartos šios komunikacijos ir informacijos tyrimų temos:

 • atminties institucijų raida ir veikla skaitmeninėje kultūroje;
 • Baltijos šalių medijų tyrimai;
 • dokumentų ir archyvų valdymas;
 • informacijos ir žinių valdymas;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų kaita, poveikis ir taikymas;
 • komunikacija: teorija ir praktika;
 • kultūros informacija ir komunikacija kultūros industrijoje;
 • muzealumas naujų visuomenės kultūros komunikacijos formų kontekste;
 • socialinių medijų vaidmuo ir funkcijos šiuolaikinėje visuomenėje;
 • tarptautinė tinklaveika ir vizualinės medijos;
 • viešojo sektoriaus informacijos paslaugos;
 • žiniasklaidos kaita konvergencijos sąlygomis;
 • žiniasklaidos, politikos ir ekonomikos sąveika.

2014 m. konferencijos nuotraukos:

Aptartų temų aktualumas, naujų klausimų iškėlimas, spartus komunikacijos ir informacijos mokslų vystymasis paskatino konferencijos organizatorius 2016 m. surengti tęstinę mokslinę konferenciją „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“.

2016 m. konferencijos nuotraukos: